Završna priredba i dodela diploma - škole pantomime za gluva lica

Leskovački kulturni centar i Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac organizovali su završnu priredbu projekta „Škola pantomime za gluva lica“ i tom prilikom uručene su diplome polaznicima škole, kroz koju je prošlo 20 gluvih lica.

Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Školu je vodio Miodrag Krčmarik, glumac, profesor scenskog pokreta na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici i glumac narodnog pozorišta u Leskovcu, uz asistenciju glumice Tanje Krčmarik.

Autor projekta je Dragan Radović, urednik u Leskovačkom kulturnom centru.

Cilj projekta „Škola pantomime za gluva lica“ je najpre omogućiti gluvim licima da se druže, da iskažu svoj talenat, kao i da se gluva lica uključe u kulturni život grada Leskovca i šire.

Na završnoj priredbi polaznici škole pantomime, gluva lica, izveli su delo „Slike iz šivota“, koje nam pokazuje da je neverbalna komunikacija veoma važna i kako pokretom i emocijom možemo predstaviti svakodnevni život. 

Ovim projektom Gradska organizacije gluvih i nagluvih Leskovac dobila je kvalitetnu glumačku ekipu, a leskovački kulturni centar pomogao je organizaciji da uvrsti nove aktivnosti u program rada.

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac intenzivno i uspešno sarađuje sa ustanovama kulture i institucijama grada radi poboljšanja i unapredjenju kvaliteta života gluvih i nagluvih lica i njihove uspešnije integracije u društvo.

Pogledajte još:

Fotografije sa završne priredbe i dodele diploma polaznicima

Video vest sa završne priredbe škole pantomime