Otvaranje škole znakovnog jezika u okviru projekta „Da razumem svog druga”

U Osnovnoj Školi „Kosta Stamenković“ u Leskovcu, 09.06.2015 godine otvorena je škola znakovnog jezika i označen početak faze implementacije projekta „Da razumem svog druga“ podržanog od strane Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Nosioc ovog projekta je Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac.

Prisutnim učenicima obratili su se direktor škole gospodin Goran Ristić, autor i rukovodilac projekta Ana Božić i demonstrator znakovnog jezika Dragana Stojilković.

Svrha projekta je da se osnovci obuče za osnovni nivo komunikacije sa gluvim licima što će se postići kroz radionice učenja azbuke, osnovnih pojmova i situacionog govora. Polaznicima će biti organizovano i druženje u klubu kada će oni biti u prilici da isprobaju svoje znanje, ali i da osete srpski znakovni jezik u neposrednoj komunikaciji sa gluvim osobama.

Opšti cilj projekta je efikasna primena inkluzivnog obrazovanja gluve i nagluve dece i unapređenje društvenog statusa gluvih osoba, ali i prisutnost znakovnog jezika u svim oblastima društvenog života. Ovo je jako važno da bi se stekla navika o tome da srpski znakovni jezik postoji, koristi se u našem okruženju i ravnopravan je sa ostalim priznatim govornim jezicima.

Kako je ove godine, u aprilu mesecu, usvojen Zakon o upotrebi srpskog znakovnog jezika ovaj projekat dobija i važnu zakonodavnu i sistemsku podršku.

Pogledajte:

Fotografije sa događaja

Video vest sa događaja

 

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac