I mi imamo pravo da znamo

Centar za orjientaciju društva u partnerstvu sa Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) i Gradskom organizacijom gluvih i nagluvih Leskovac realizuje projekat “Pravo na informisanje – I mi imamo pravo da znamo” (Right to information - And We have Right to know) koji podržavaju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Cilj projekta je da se unaprede kapaciteti i osnaže članovi zajednice Gluvih u Srbiji kako bi aktivno i pod jednakim uslovima učestvovali u društvenom i političkom životu, promociji prava i odgovornosti i doprineli razvojnim procesima na lokalnom nivou.

Predavači su bili Jelena Stoiljković i Dejan Veselinović, korisnici srpskog znakovnog jezika, članovi Gradske organizacije gluvih i nagluvih Leskovac. U okviru prezentacije predavači su učesnike upoznali sa pravima i izazovima sa kojima se susreću gluve osobe u Leskovcu i Srbiji, UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, Zakonu o upotrebi znakovnog jezika i projektu „Pravo na informisanje – i mi imamo pravo da znamo“. Prezentacija je održana na srpskom znakovnom jeziku uz prevod na srpski jezik.
Ovoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici Lokalne samouprave, Uslužnog centra grada Leskovca, predstavnici Centra za socijalni rad, Nacionalne službe zapošljavanja i Doma zdravlja Leskovac.

U okviru projekta prevedena je UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom na srpski znakovni jeziki (http://www.cod.rs/sr/konvencijaun/) i promotivni video materijal koji prikazuje prava gluvih i nagluvih u Srbiji koja nisu na odgovarajućem nivou.
https://www.youtube.com/watch?v=6w7CvqBNKww

Više informacija o projektu i Centru za orijentaciju društva na www.cod.rs
Više informacija o Asocijaciji tumača srpskog znakovnog jezika na veb sajtu www.atszj.org.rs
Više informacija o Gradskoj organizaciji gluvih i nagluvih jezika na veb sajtu www.gognl.org

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac